เขตภัยแล้ง ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

ทุกวันนี้มีเกิดพิบัติภัยแล้งมากยิ่งขึ้น ทำเอานายฉัตรชัย พรหมเลิศได้มีการเปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าช่วงหน้าฝนแล้ว หลายพื้นที่มีการเริ่มฝนตกกันกระจาย แต่ส่วนมากฝนจะไม่ไปตกทางภาคเหนือเขื่อน ทำเอาปริมาณน้ำที่มีการไหลเข้าไปภายในเขื่อนยังมีน้อยอยู่ จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำภายในเขื่อนได้เลย ในเวลาเดียวกันเขื่อนที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดปานกลางได้มีน้ำรวมเป็นร้อยละ 17-18 ของความจุดภายในอ่างก็ว่าได้ จึงส่งผลให้หลายพื้นที่ยังมีสถานการณ์ เขตภัยแล้ง เกิดขึ้นอยู่

 

ถือได้ว่าภัยแล้งรอบนี้อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน จนทำเอาประชาชนทั่วไปเดือดร้อนกันอย่างหนาแน่น ซึ่งเขตภัยแล้ง บางที่มักจะพบว่าไม่มีน้ำใช้บริโภคอุปโภคกันเลย จึงต้องมีการขุดน้ำข้างในบ่อบาดาลมาใช้ จนบางที่คงเกิดการทรุดตัวลงก็ว่าได้ ทำเอาเกิดภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยในทุกวันนี้มีพื้นที่ประกาศเขตภัยแล้งภายในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค เช่น น่าน พิจิตร สุรินทร์ ชัยนาท ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เพราะจังหวัดที่พบว่ามีปัญหาทางด้านน้ำเพื่อการเกษตร เช่น เชียงใหม่ สุโขทัย บุรีรัมย์ จันทบุรี พะเยา มหาสารคาม เป็นต้น ส่วนภายในจังหวัดที่กำลังมีปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตร จะมีหลากหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น ตราด กระบี่ สตูล นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุพรรณบุรี และยังมีอีกหลายพื้นที่

 

เพราะฉะนั้นเขตภัยแล้ง จึงเป็นเขตที่น่ากลัว ทำเอากลายเป็นปัญหายอย่างหนัก ประชาชนทั่วไปที่รับความทุกข์ร้อน ก็เกิดความเครียด และการวิตกกังวลเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดความทุกข์ร้อนกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งภัยแล้งคราวนี้ มีความน่ากลัวและยาวนานมาก ทำเอาประชานเดือนร้อนหลายหลายบ้านเรือนก็ว่าได้